Zufall Video!

Heiligtumsfahrt Aachen 2014 Germany

2014-07-01 23 666 Vimeo

AACHEN PILGRIMAGE 20. - 29. JUNE 2014 For over 660 years people have been making the pilgrimage, known as the "Heiligtumsfahrt", to Aachen. Their goal is to honour four relics, which have been kept as treasure in Aachen Cathedral since the time of Charlemagne. History has it that Charlemagne was given the relics as a present from Jerusalem around 800 AD. Since 1349, the relics have been removed from the golden Shrine of the Virgin Mary in Aachen Cathedral once every seven years and put on display for the faithful of Europe and from around the world for a period of ten days. RELICS IN AACHEN CATHEDRAL • The robe of Mary • Jesus' swaddling clothes • St. John the Baptist's beheading cloth • Jesus' loin cloth DE HEILIGDOMSVAART VAN AKEN Al meer dan 660 jaar komen mensen als pelgrim naar Aken voor de „heiligdomsvaart“. Hun doel is de verering van vier relikwieën, die sinds de tijd van Karel de Grote als schat in de Dom van Aken worden bewaard. Volgens de overleveringen kreeg Karel de relikwieën rond het jaar 800 na Chr. Als geschenk uit Jeruzalem. Sinds 1349 worden de relikwieën om de zeven jaar aan de gelovigen uit Europa en de hele wereld getoond en daarvoor voor de duur van tien dagen uit de gouden Mariaschrijn in de Dom van Aken gehaald. De relikwieën zijn oude stoffen, die benoemd worden als: • de tuniek van Maria uit de nacht, waarin Jezus werd geboren • de zogenaamde windselen van Jezus, waarmee Maria het kind beschermde • de doek, waarin men het hoofd van de heilige Johannes de doper na de onthoofding deed • de lendendoek van Jezus, die hij aan het kruis zou hebben gedragen DIE AACHENER HEILIGTUMSFAHRT Seit über 660 Jahren kommen Menschen als Pilger nach Aachen zur „Heiligtumsfahrt“. Ihr Ziel ist die Verehrung von vier Reliquien, die seit der Zeit Karls des Großen als Schatz im Aachener Dom aufbewahrt werden. Der Geschichte nach erhielt Karl die Reliquien um das Jahr 800 n.Chr. als Geschenk aus Jerusalem. Seit 1349 werden die Reliquien alle sieben Jahre den Gläubigen aus dem europäischen Raum und aus aller Welt gezeigt und dazu für den Zeitraum von zehn Tagen aus dem goldenen Marienschrein im Aachener Dom entnommen. Die Reliquien, das sind alte Stoffe, die bezeichnet werden als: • das Kleid Marias aus der Nacht, in der Jesus geboren wurde • die sogenannten Windeln Jesu, mit denen Maria dem Kind Schutz gab • das Tuch, in das man den Kopf des heiligen Johannes des Täufers nach der Enthauptung barg • das Lendentuch Jesu, das er am Kreuz getragen haben soll

Original Vimeo-Url


Dieses Videos in das mp3 Format konvertieren
Video-Url